Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông và phát triển bền vững

Bùi Huyền
Diễn đàn “Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông và phát triển bền vững” năm 2024 với chủ đề: “Doanh nghiệp vì một nền nông nghiệp xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu” do Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tại Diễn đàn, các ý kiến, tham luận đề cập tới các vấn đề, như: Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông thôn văn minh; ngành phân bón với biến đổi khí hậu và nông nghiệp xanh; công tác nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp…

1

TS. Phùng Hà – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam – cho hay, nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Mặt khác, ngành nông nghiệp cũng phát thải khí nhà kính nhiều thứ hai sau ngành năng lượng sinh ra từ các quá trình sản xuất và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, quản lý đất, trồng lúa nước,…

Do vậy, giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp nói chung và ngành phân bón nói riêng là nhiệm vụ quan trọng để ứng phó với biến đổi khí hậu. Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong ngành phân bón, bao gồm cả lĩnh vực sản xuất và sử dụng phân bón.

Các ý kiến nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp; đề xuất hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nhập khẩu máy bay nông nghiệp. Các đại biểu cũng nghe tham luận chuyển đổi số nông nghiệp của Hội đồng kinh doanh Mỹ - Việt.

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao và tạo môi trường cho liên kết đầu tư với các doanh nghiệp Mỹ do Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Việt kết nối. Trong khuôn khổ của Diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết Hợp tác giữa Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Hội đồng kinh doanh Mỹ - Việt.