Công cụ trực tuyến phân tích video tại nhà để dự đoán sức khỏe cơ xương

Tình trạng như suy yếu khớp xương, cơ có ảnh hưởng đến hơn 1,5 tỷ người trên thế giới. Việc phát hiện sớm những vấn đề này có khả năng ngăn ngừa các rối loạn nghiêm trọng tuy nhiên hiện có rất ít xét nghiệm định lượng và khách quan để đánh giá sức khỏe cơ xương của mỗi người.