ADA Group - Nơi tôn vinh lòng trung thành, nêu cao tinh thần đoàn kết

Ngày 26/01/2024 tại khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên, chương trình year end party nội bộ “Dấu ấn ADA - Tôn Vinh Lòng Trung Thành - Đại Đoàn Kết - Tiếp Lửa Rồng Thiêng” do Công ty dược mỹ phẩm ADA tổ chức dã diễn ra thành công rực rỡ.