Big Data

Cách giác với những thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội

Trước sự xuất hiện của nhiều thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội bên cạnh các chiêu thức cũ, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến nghị người dùng Internet Việt Nam nâng cao cảnh giác hơn nữa.