Sự kiện trong tuần

YouTube giúp tìm kiếm bài nhạc chỉ bằng giai điệu

Một nâng cấp mới đây từ YouTube sẽ cho phép người dùng tìm kiếm một bài hát chỉ bằng cách ngân nga giai điệu của nó.