Giao dịch bằng hợp đồng điện tử theo Luật Giao dịch điện tử 2023

Việc giao dịch bằng hợp đồng điện tử (HĐĐT) sẽ sơm sẽ dần thay thế cho hợp đồng bằng văn bản giấy truyền thống và trở nên phổ biến, bởi đây đang là xu hướng số mà toàn thế giới đang hướng tới.