ĐÔ THỊ THÔNG MINH BỀN VỮNG

Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn có nhiều tiềm năng để phát triển

Dù thị trường bất động sản tại Việt Nam đang có nhiều khó khăn nhưng vẫn có nhiều tiềm năng để phát triển do nhu cầu về nhà ở, công trình đô thị rất lớn, đặc biệt Việt Nam là điểm đến của nhiều nhà đầu tư quốc tế.