Việt Nam

100% các tỉnh, thành phố, khu công nghiệp sẽ có sóng 5G

Cùng với việc phủ sóng băng rộng di động tới 100% các tuyến đường sắt, đường quốc lộ, đường cao tốc, đến năm 2025, toàn bộ các tỉnh, thành phố, khu công nghệ cao, khu công nghiệp sẽ có sóng dịch vụ 5G...