Việt Nam

Meta, Microsoft bất ngờ hợp tác về trí tuệ nhân tạo

Lập trình viên có thể sử dụng miễn phí mô hình ngôn ngữ lớn Llama 2 của Meta thông qua nền tảng đám mây Azure của Microsoft, theo thỏa thuận vừa được hai bên công bố.