Xã hội số

Hà Nội phấn đấu hết năm 2023, 100% công dân được cấp chữ ký số để giao dịch điện tử

Với nhiều ý nghĩa thiết thực, các cấp chính quyền Hà Nội đang phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ cấp chữ ký số (CKS) cho 100% công dân trên địa bàn. Từ đó giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện các giao dịch điện tử.