Quốc tế

Đối tác hack iPhone của FBI chưa thể mở khóa iOS đời mới

Một tài liệu bị rò rỉ khẳng định phần mềm của Cellebrite - công ty đối tác quen thuộc của FBI khi cần hack iPhone chưa thể mở khóa máy đã được cập nhật lên iOS 17.4.