An toàn thông tin để phát triển, thay vì đứng nhìn và tụt lại phía sau

AI và điện toán đám mây (ĐTĐM) mang đến những rủi ro và nguy hiểm mới. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng “An toàn để phát triển, thay vì đứng nhìn và tụt lại phía sau”.