Doanh nghiệp

Áp dụng AI trong công việc sẽ có cuộc sống cân bằng hơn

Một nghiên cứu đầu tiên liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực Đông Nam Á cho thấy, những nhân viên áp dụng AI tại nơi làm việc sẽ có mức độ cân bằng giữa công việc và cuộc sống cao hơn đáng kể.