Trong nước

Liên minh Tài chính Doanh nhân Việt Nam: Kết nối nguồn lực tài chính

Liên minh Tài chính Doanh nhân Việt Nam được kì vọng là nơi kết nối nguồn lực tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp Việt.