AI

Áp dụng AI trong công việc sẽ có cuộc sống cân bằng hơn

Một nghiên cứu đầu tiên liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực Đông Nam Á cho thấy, những nhân viên áp dụng AI tại nơi làm việc sẽ có mức độ cân bằng giữa công việc và cuộc sống cao hơn đáng kể.