CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

Thuật toán TikTok có gì đặc biệt mà quyết không để lọt vào tay Mỹ?

Thuật toán đề xuất nội dung của TikTok một lần nữa được chú ý sau khi Mỹ yêu cầu công ty mẹ ByteDance bán ứng dụng hoặc đối mặt với lệnh cấm trên toàn quốc.