Xã hội số

Chương trình truyền hình có cảnh hành động, mạo hiểm phải cảnh báo người xem

Theo quy định mới, các chương trình truyền hình giải trí có nội dung hành động, thể thao mạo hiểm, đối kháng, võ thuật đều phải hiển thị cảnh báo nội dung tới người xem.