Xã hội số

Bộ, ngành, địa phương nào xếp hạng cao về chất lượng phục vụ người dân?

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (gọi tắt là bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp) được đưa vào vận hành từ tháng 8/2022.