Công nghệ số - Tương lai của báo chí

Thái An
(SHTT) - Theo xu hướng số hóa đang bao phủ trên mọi lĩnh vực, báo chí cũng cần nhanh chóng thay đổi để song hành cùng thời đại. Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, việc đầu tư vào công nghệ số, nhân lực số, dữ liệu số và đổi mới sáng tạo số là sự cần thiết cho tương lai báo chí.

Theo nội dung bài phát biểu tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2024, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS), nhận định: Công nghệ số ảnh hưởng đầu tiên và mạnh mẽ nhất là đối với lĩnh vực báo chí, truyền thông và tạo ra sự thay đổi căn bản của lĩnh vực này.

"Không gian mạng bây giờ là trận địa chính, là trận chiến chính của báo chí. Thắng hay bại là ở đây. Bây giờ không chỉ là lên không gian mạng mà còn là giành lại không gian mạng, tạo ra dòng chủ lưu trên không gian mạng. Nguồn thu chính của báo chí rồi cũng sẽ đến từ không gian mạng", Bộ trưởng nhấn mạnh.

6cfe0964d6faeded11

“Công nghệ số lấy đi một số việc cũ nhưng cũng tạo ra những việc mới. Báo chí phải làm những việc mới. Đổi mới báo chí nằm ở chỗ báo chí phải làm hơn những gì mình đang làm. Báo chí cần một không gian rộng hơn là “Ai, cái gì, khi nào và ở đâu”, tức là rộng hơn việc đưa tin. Độc giả mong muốn biết những gì ở phía sau quá nhiều những tin tức kia. Đó có thể là một sự diễn giải, phân tích hoặc bình luận tin tức. Đó có thể là một cái nhìn đa chiều, một sự thấu hiểu sâu sắc và trí tuệ, một sự diễn giải thú vị, đầy tính gợi mở, hoặc một giải pháp cho những vấn đề của đất nước”, Bộ trưởng lưu ý.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, đổi mới không phải là một việc quá khó. Đổi mới là đi tìm một cách làm dễ hơn cho một việc khó hơn. Cách làm mới đó thường xuất hiện từ một góc nhìn khác, một cách tiếp cận khác.

“Ở thời đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) mới thì cách làm mới thường là làm ngược lại. Hãy sử dụng công nghệ số để làm ngược lại. Thay vì viết thì hãy làm nền tảng để mọi người viết. Thay vì để mọi người đọc trên trang web của mình thì hãy để họ đọc trên các nền tảng khác nhau. Thay vì cung cấp thông tin thì hãy cung cấp tri thức. Thay vì tự làm thì hãy hợp tác. Thay vì để phóng viên phải xử lý rất nhiều thông tin thì hãy để họ xử lý những thứ mà rất ít thông tin và để cho AI xử lý rất nhiều thông tin. Thay vì tránh tai nạn thì hãy kiểm soát tai nạn”, Bộ trưởng khuyến nghị.

ong-nguyen-manh-hung

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, báo chí muốn phát triển thì cần không gian mới, cần lực lượng sản xuất mới, cần nguồn lực sản xuất mới, cần yếu tố sản xuất mới và cần động lực mới. Không gian mới là không gian số. Lực lượng sản xuất mới là công nghệ số. Nguồn lực sản xuất mới là nhân lực số. Yếu tố sản xuất mới là dữ liệu số. Động lực mới là ĐMST số. Bởi vậy, đầu tư vào công nghệ số, nhân lực số, dữ liệu số và ĐMST số là đầu tư vì tương lai của báo chí.

Theo Bộ trưởng, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng vai trò của báo chí không bị làm giảm đi. Một điều cấp thiết hiện nay để báo chí tận dụng sự phát triển của công nghệ số cần phải đổi mới nhanh chóng. Không thay đổi thì sẽ bị thay thế.

"Công nghệ số, Internet và truyền thông xã hội là những cú huých mạnh mẽ để đổi mới báo chí. Sự đổi mới này sẽ chỉ làm tăng lên vai trò và sự đóng góp của báo chí cách mạng vào sự nghiệp xây dựng Việt Nam hùng cường và thịnh vượng", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

“Muốn đi xa thì phải về gần. Báo chí muốn đổi mới thì phải tìm về và giữ vững những giá trị cốt lõi và sứ mệnh ban đầu của báo chí cách mạng. Giữ cái bất biến này để ứng vạn biến. Cái vạn biến này chính là cách mà chúng ta làm báo. Không gian sáng tạo vô hạn của chúng ta là ở đây. Công cụ để thực hiện sự sáng tạo vô hạn đó chủ yếu là công nghệ số”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Quỳnh Trang