Hà Nội, vinh danh 66 cơ sở, công trình sử dụng năng lượng xanh

Bùi Huyền
Sở Công thương Hà Nội tổ chức lễ trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh TP Hà Nội năm 2023.

Chương trình đánh giá, công nhận danh hiệu Cơ sở sử dụng Năng lượng xanh năm 2023 đã thu hút 100 đơn vị tham gia trên địa bàn Thành phố; Các cơ sở tham gia chương trình được hỗ trợ đánh giá hiệu quả năng lượng bằng công cụ mô phỏng năng lượng, hỗ trợ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng; đánh giá ứng dụng đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật có mức tự động hóa cao theo hướng công nghệ công nghiệp thế hệ 4.0 theo tiêu chí của Thành phố được ban hành tại Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 28/8/2023.

a

Quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan phát biểu

Tới dự và phát biểu tại lễ trao giải, bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Mô hình sử dụng năng lượng Xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, chương trình đã thu hút trên 100 đơn vị tham gia nộp hồ sơ đánh giá. Các đơn vị tham gia Chương trình được hỗ trợ: đánh giá hiệu quả năng lượng bằng công cụ mô phỏng năng lượng, tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng; đánh giá mức độ ứng dụng đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật có mức tự động hóa cao theo hướng công nghệ công nghiệp thế hệ 4.0. Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố đã công nhận 66 cơ sở đạt danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh theo tiêu chí được ban hành tại Quyết định 4281/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND Thành phố. Các doanh nghiệp, cơ sở đạt danh hiệu Năng lượng xanh đã triển khai thực hiện các giải pháp có tính điển hình, mang lại hiệu quả cao, có thể áp dụng cho nhiều doanh nghiệp ở quy mô khác nhau, giúp cho các doanh nghiệp cơ sở chủ động trong quá trình đổi mới trang thiết bị, quản lý vận hành, thiết kế và khai thác dự án.

b

Các cơ sở đạt danh hiệu sử dụng năng lượng xanh

Tại lễ trao giải, 66 cơ sở có số điểm đánh giá cao nhất đã được Sở Công Thương Hà Nội trao đạt danh hiệu Năng lượng xanh Hà Nội 2023, cụ thể: 19 cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng trọng điểm đã triển khai thực hiện 140 giải pháp, tiết kiệm được 9.530 TOE, tương đương tiết kiệm 106,7 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm; kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới, 19 cơ sở này sẽ tiết kiệm 15.860 TOE, tương đương với 178,9 tỷ đồng; 22 cơ sở sử dụng nhiều năng lượng đã triển khai thực hiện 110 giải pháp, tiết kiệm được 700,3 TOE, tương đương tiết kiệm 7,6 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm; kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới, 22 cơ sở này sẽ tiết kiệm 1.167,2 TOE, tương đương với 13,2 tỷ đồng.

Lễ trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH năm 2023 nhằm tôn vinh các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh cũng như phổ biến, nhân rộng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu biểu để các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng, giúp thúc đẩy công tác quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của Thành phố; thể hiện quyết tâm của Thành phố tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí năng lượng cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

TH