Phụ nữ miền Trung - Tây Nguyên sáng tạo phát triển tài sản trí tuệ

Lê Duy Lương
Ngày sở hữu trí tuệ năm 2023 với chủ đề là “Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo” nhằm tri ân đến phụ nữ, những người có nhiều nghiên cứu trong hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Quyền sở hữu trí tuệ ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống hiện đại, thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội, trong đó có sự đóng góp một phần của phụ nữ. VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Đà Nẵng phối hợp với Tạp chí SHTT và Sáng tạo thực hiện phóng sự nhằm nâng cao nhận thức về SHTT đặc biệt trong hoạt động bảo vệ và khai thác hiệu quả các tài sản trí tuệ.