Góc nhìn – Chuyên gia

Tiêu chuẩn công nghệ và vị thế quốc gia

Các chuyên gia của Đại học Quốc gia Australia cho rằng các nước nhỏ cần hợp tác để xây dựng tiêu chuẩn đáp ứng sự thịnh vượng, bảo đảm an ninh và mang lại các giá trị quốc gia.